Sunday, July 8, 2007

UNIT KERJAYA

Unit Kerjaya membantu generasi muda cemerlang dalam pengajian dan kerjaya dengan cara:

Menanamkan kesedaran kepada pelajar-pelajar bahawa mereka perlu cemerlang dalam pengajian.
Membina bank resume bagi memudahkan proses "candidate-vacancy match making" (proses pemadanan calon-kekosongan).
Menyediakan khidmat nasihat dalam memilih kerjaya serta program-program kemahiran yang boleh memberikan nilai tambah kepada ahli NISA’.
Membuka minda generasi muda untuk menerokai bidang keusahawanan.
Menyediakan satu platform untuk generasi muda berkongsi pengalaman dan saling membantu dalam perkara yang berkaitan dengan pengajian & kerjaya.

No comments: