Sunday, July 8, 2007

UNIT KHIDMAT DAN KAUNSELING

Unit Khidmat dan Kaunseling berperanan sebagai “the lending ears” kepada generasi muda dengan cara:

Menjaga kebajikan ahli secara proaktif.
Bekerjasama dengan Unit Pembangunan Insan dan Unit Kerjaya untuk melahirkan ahli NISA’ yang serba boleh.
Menjalin hubungan akrab dengan rumah perlindungan dan rumah kebajikan (khusus untuk remaja dan wanita muda).

No comments: